خال برداري

خال برداری با لیزر

خال برداری با لیزر و توصیه های بسیار مهم

خال برداری با لیزر و توصیه های بسیار مهم خال برداری با لیزر چگونه انجام می شود؟ پزشکان به وسیله ی دو نوع لیزر خال ها را بر می دارند: لیزرco2 : لیزرco2 خال را از ریشه بر می دارد و مانند جراحی عمل ممی کند که حتی جای بخیه از خود باقی نمی گذارد.خال های

بیشتر بخوانید